داستان سازی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی

شرح بازی و سرگرمی1- نوع پیشرفته جمله سازی، بیشتر سرگرمی آدم هایی است که فیلم و داستان را با جدیت بیشتری دنبال می کنند.( اما می توان این بازی را به شکل خلاقانه ایی در بین کودکان و نوجوانان اجرا کرد .

با توجه به ذهن باز و بدون محدودیت بچه ها )

2-  منطق بازی از این قرار است که نفر اول یک جمله می گوید که کشش و ظرفیت ادامه دار شدن را دارد. که این جمله را می تواند مربی یا والد، با توجه به گروه سنی بچه ها مطرح کنند.

3- نفر بعدی (یکی از بچه ها ) یک جمله با ربط به آن می گوید و همین داستان همین طوری دست به دست می شود.

4- شرط  ادامه بازی، هوشمندی در به کار گیری جملاتی است که بتوان داستان را با آنها ادامه داد و در ادامه منطقی جمله قبلی باشد.(مربی یا والد در طول بازی می توانند مسیر داستان را هدایت کنند البته اگر نیاز به این کار باشد.)
مشخصات بازی و سرگرمی