اسم پیشانی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- نوعی 20 سوالی جمعی است.

2- هر بار یکی از جمع انتخاب می شود.

3- دیگر شرکت کنندگان در بازی به  اجماع روی او اسم می گذارند.

4-  اسم انتخابی را روی برگه ای می نویسند بدون آنکه بازیکن انتخابی آن را ببیند.

5- برگه کاغذ را بر روی پیشانی بازیکن  می چسبانند .

6- آن بازیکن آنقدر سوال می پرسد تا اسم مورد نظر را حدس بزند و جواب درست را بگوید. اگر موفق نشد دوباره رو پیشانی اش اسم دیگری قرار می دهند تا بالاخره موفق شود.

7- بازی وقتی تمام می شود که روی همه اسم بگذارند و همه بتوانند اسم هایشان را حدس بزنند.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب