دبلنا

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- هنوز کسی نمی داند اسم دقیقش «دبرنا» است یا «دبلنا» اما با این وجود در شکل اجرای بازی اختلافی وجود ندارد.

2- هر کسی چهارتا کارت چهارخانه دارد که توی بعضی خانه هایش اعدادی از یک تا 99 نوشته شده است.

3- کیسه سفیدی هم هست که درون کیسه مهره هایی با همین شماره ها وجود دارند.

4- در هر دور از بازی، کارت ها بین بازیکنان تقسیم می شود 

5-  یکی از بازیکنان کیسه را دستش می گیرد و  مهره ها را هم می زند.

6- همان بازیکن در این مرحله  مثلا سه تا مهره را بیرون می کشد و عددش را می خواند. 

7- اگر شماره مهره با شماره یکی از خانه های یکی از بازیکنان یکی باشد، مهر به او داده می شود تا روی همان خانه بگذارد.

8- بقیه هم اگر این شماره را داشته باشند، باید با نخود،یا  لوبیا، یا هرشیء دیگری پرش کنند. هر کسی خانه هایش را پر کند، این دست را برده.

9-  بعدش کیسه دست به دست می چرخد و همین چرخه ادامه پیدا می کند. 

10-دبلنا از معدود بازی هایی است  همه چیز به شانس و اقبال برمی گردد.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب