ایکس - او

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- این بازی یک بازی دو نفره‌است .

2- به وسیله یک قلم و کاغذ انجام می‌شود.

3-  نام این بازی به دلیل علامت‌های X و O است که در طول بازی استفاده می‌شود.

4-  برای آغاز این بازی در یک صفحه جدولی با ۳ ردیف و ۳ ستون رسم می‌شود و هر یک از طرفین یکی از علامت‌های X یا O را انتخاب می‌کنند.

5-  تا انتهای بازی برای پر کردن خانه‌های جدول از این علائم  استفاده می‌کنند.

6- برای شروع بازی یکی از طرفین به قید قرعه علامت X یا O را که قبلا انتخاب کرده در یکی از خانه‌های جدول ۹ خانه‌ای قرار می‌دهد.

7-  سپس نفر دوم علامت مربوط به خود را در خانه‌های دیگر که هنوز پر نشده‌اند قرار می‌دهد و پس از آن مجددا نوبت نفر اول خواهد بود.

8- نقطه پایان بازی در هر مرحله جایی است که یکی از بازیکنان بتواند علامتی را که در ابتدای بازی انتخاب کرده در یکی از ردیف های افقی، عمودی یا قطری قرار دهد.

9-  در طول بازی هر یک از طرفین با قرار دادن علامت خود در مقابل علامت‌های حریف نباید اجازه دهند که حریف یک خط عمودی، افقی یا قطری را با علامت خود پر کند.


نمونه یک بازی که در نهایت X بازی را برده‌است.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب