استوپ هوایی

نام دیگر این بازی احتمالا استوپ آزاد است.

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1-  این بازی  به وسیله تعدادی بازیکن به همراه یک توپ انجام می شود. (تعداد نفرات نامحدود)

2-  توپ توسط فرد شروع کننده بازی به هوا پرتاب می شود.

3- همزمان با پرتاب توپ به هوا نام شخصی از بازیکنان حاضر توسط پرتاب کننده با صدای رسا گفته می شود.

4-  فردی که نام او برده شده سعی می کند که توپ را بدون اصابت آن به زمین بگیرد. 

5- در این حین دیگر بازیکنان شروع به دویدن و دور شدن از آن منطقه می نمایند.

6-  فردی که نام او برده شده در صورتی که موفق به گرفتن توپ شد، دوباره عمل پرتاب توپ به هوا و صدا زدن نام یکی دیگر از بازیکنان را انجام می دهد. 

7- در صورتی که موفق به گرفتن توپ نگردید، آن گاه به دنبال توپ دویده و سعی می نماید هرچه سریعتر توپ را بگیرد. 

8- به محض گرفتن توپ می گوید: " استوپ ".

9-  بازیکنان دیگر به محض شنیدن کلمه استوپ موظف هستند در هر جایی که هستند، توقف نمایند. 

10- شخصی که توپ را در دست دارد، می تواند به دلخواه به طرف هر کسی که نزدیک تر بوده و یا هر کس که وی مایل است، توپ را پرتاب نماید. 

11- در این حالت هیچ یک از بازیکنان مجاز به حرکت نمی باشند.

12-  در صورتی که توپ به فرد مورد نظر برخورد نمود، یک امتیاز منفی به ضرر فردی که توپ به او برخورد نموده منظور شده و بازی مجدداً توسط او آغاز می شود.

13-  در صورتی توپ به وی برخورد ننماید یک امتیاز منفی به ضرر شخص پرتاب کننده منظور گردیده و بازی مجدداً توسط او آغاز می شود.

14-  بازی با همین چرخه تکرار شده تا امتیاز منفی شخصی به عدد مورد توافق و از پیش تعیین شده ای برسد.

15-  در این حالت دیگر بازیکنان به غیر از شخص دارای امتیاز منفی وارد شور شده و نامی مستعار برای وی انتخاب می نمایند.

16-  از اینجا به بعد وی را با نام مستعار انتخاب شده می خوانند (در هنگام پرتاب توپ به هوا).

17-  هر کس وی را با نام اصلی وی صدا کند، یک امتیاز منفی به حسابش منظور خواهد شد. 

18-  با رسیدن امتیازات منفی به عدد مورد توافق و از پیش تعیین شده دیگری، شخص مورد نظر  اصطلاحاً سوخته و از بازی خارج می شود. 

19- دیگر بازیکنان آنقدر به بازی ادامه داده تا یک نفر باقی بماند که او همان برنده نهایی بازی است.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپ
زمان بازی : روز ، شب