بوجیکا فر

کلاغ پر

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازيکنان دايره‌وار مى‌نشينند .

2- از ميان خود يک نفر را به‌نام "استا" انتخاب مى‌کنند.

3-  براى شروع بازي، بازيکنان يکى از انگشتان خود را روى زمين مى‌گذارند.

4-  استا در حالى‌که يکى از انگشتان خود را به زمين مى‌گذارد و برمى‌دارد چنين مى‌گويد:" بوجيکا فر (گنجشک‌ها پر ) کموتِرا فر (کبوترها پر ) پيلوسکا فر (پرستوها پر ) قلاغا فر (کلاغ‌ها پر ) "

5- بازيکنان با شنيدن کلمه  فر انگشتان خود را به علامت پريدن به هوا بلند مى‌کنند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : بوشهر
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب