گذلاشتم

دوز بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

       1-  همان دوز بازی است و  یک بازی دو نفره است.

      2- به دو صورت سه‪تایی و دوازده تایی (شماره سنگ‪ها یا چوب‪ها) انجام می‪پذیرد. البته میتوان طرح بازی را روی زمین کشید و روی آن به بازی ادامه داد.

      3- در روش سه‪تایی یک مربع رسم کرده و از میانه هر ضلع به میانه ضلع مقابل وصل می‪کنیم. به این ترتیب یک مربع با یک بعلاوه در وسط آن ایجاد می‪گردد و 9 جایگاه برای قرار دادن سنگ یا چوب‪ها ایجاد می شود.

      4-  در روش 12 تایی سه مربع داخل یکدیگر رسم کرده و گوشه های مربع کوچک را با عبور از گوشه های مربع میانی به گوشه های مربع بیرونی وصل می‪کنیم.

       5-   از میانه ضلع های مربع کوچک درونی به میانه ضلع‪های مربع بزرگ بیرونی خط رسم می‪کنیم. به این ترتیب 24 جایگاه ایجاد می‪شود. 

       6- روش بازی بدینصورت است که بصورت قرعه (یا سنگ کاغذ قیچی، یا شماره آوردن و …) یک نفر شروع کننده می شود. وی اولین مهره را می گذارد.

       7- به نوبت هر یک مهره های خود را روی جایگاه ها قرار می دهند. هر کس بتواند سه مهره را در یک راستا قرار دهد می تواند یکی از مهره های حریف را حذف کند. 

       8- در بازی سه تایی با روی خط قرار گرفتن سه مهره بازی تمام می شود. زیرا مهره های حریف 2 تا شده و دیگر قادر به بازی نیست .ولی در بازی 12 تایی تا جایی که مهره های حریف به 2 برسد بازی ادامه دارد. 

نکته : 

      -  مهم آنکه در بازی سه تایی می توان مهره ها را از جای شان بلند کرده و در هر جایگاه خالی موجود قرار داد حال آنکه در بازی 12 تایی مادامی که تعداد مهره های بازی کن بیش از 3 تا است، حق ندارد مهره را بلند کند. تنها اجازه حرکت مهره به جایگاه های خالی در همسایگیش را دارد. 

       - همچنین باید توجه داشت که در بازی 12 تایی اگر قبل از قرار گرفتن کامل مهره ها روی صفحه یکی از نفرات 3 مهره را ردیف کند، باید از مهره های حریف که در صفحه گذاشته نشده اند (هنوز وارد بازی نشده اند) کم شود نه از مهره هایی که روی صفحه هستند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سمنان
شهرستان : بیارجمند
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- یک کاغذ، که روی آن طرحی کشیده شده و جایگاه ها را مشخص می‪کند.
٢- دو سری مهره که معمولا از سنگ یا چوب هستند.
زمان بازی : روز ، شب