اته گه داش قویدو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


اته گه داش قویدو =” در دامن سنگ گذاشتن” 

1- برای انجام این بازی باید بیش از پنج نفر بازیکن حضور داشته باشند.

2-  با توجه به اینکه این بازی تحرک بدنی ندارد ولی باعث تقویت فکر می شود.

3-  برای شروع بازی، بازیکنان کنار هم به ردیف می‌نشینند، یک نفر به عنوان شاگرد و یک نفر دیگر از بازیکنان به عنوان "استا "انتخاب می شوند.

4-  استا با سنگ کوچکی که در دست دارد در برابر آنها می ایستد و شاگرد هم مقابل اوستا می ایستد.

5-  آن گاه بازیکنان نشسته بر روی زمین‌ و اوستا ناگهان بدون آنکه شاگرد متوجه شود، سنگ را در دامن یکی از بازیکنان می گذارد و سپس نوبت شاگرد می شود تا حدس بزند سنگ در دامن چه کسی است.

6- اگر حدس وی درست باشد به جای اوستا می ایستد ولی اگر حدسش اشتباه باشد به جای یکی از بازیکنان نشسته و یکی از آنها به عنوان شاگرد می‌آید.

7- بازی به همین ترتیب و تا هر زمانی که بازیکنان مایل به انجام آن باشند ادامه می یابد.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : تبریز
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب