بازی والیبال کتکی

گوجه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

بالا بردن تمرکز ، بالا بردن قدرت بدنی ، تخلیه انرژی و هیجان

شرح بازی و سرگرمی

1- افرادشرکت کننده بازی  به صورت دایره  در کنار هم می ایستند توپ را  یکی از بازیکنان برداشته و بازی را شروع می کند.

2-  با پاس توپ بین بازیکنان باید بازی شکل می گیرد. ( پاس توپ ها همانند بازی والیبال می باشد.) 

3- در این بین اگر کسی  نتواند توپ را بگیرد و یا درست پاس دهد  و  باعث افتادن توپ شود  باید در وسط حلقه بنشیند. 

نکته

  - فرد گیرنده توپ نباید با توپ تماسی داشته باشد، در غیر این صورت خود فرد باید وسط حلقه بنشیند.

  - بازیکنان دیگر  که در حال پاس‌کاری به یکدیگر هستند، می توانند فردی که وسط حلقه  نشسته را با توپ  بزنند،اما اگر توپ به فرد برخورد نکرد، فرد پرتاب کننده توپ هم باید برود و در وسط زمین بنشیند.

  -  اگر شخصی که در وسط حلقه نشسته است بتواند بدون جابه‌جایی توپ را بگیرد باید جای خود را با آخرین نفری که دور حلقه بوده است عوض کند.

 4- بازی زمانی تمام می شود که فقط یک نفر دور حلقه بماند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز