بوجاق توتدی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی ضمن تقویت بدن، عامل مهارت در نگاه و تمرکز حواس کودک و نوجوان می باشد و می آموزد که چگونه با دیگران روابط صحیح و فعالیت گروهی برقرار کند.
آشنایی با اشکال هندسی ، تقویت قدرت جهش و تعادل، تسریع و دقت در انجام عکس العمل ها از دیگر نتایج بازی است.

شرح بازی و سرگرمی


1- مربع ۴ × ۴ متر که رسم کنید و  دایره ای به شعاع نیم متر در وسط مربع بکشید. سپس حریم گوشه ها را تعیین کنید. بدین صورت که از هر گوشه ی مربع به اندازه ی نیم متر از هر دو ضلع را مشخص کرده و با گچ به هم وصل کنید.( بهتر است که خود بازیکنان در خط کشی زمین بازی همکاری کنند.)

2- با شمارش ده دهی بازیکنان (۱۰ الی ۱۰۰) عدد صد به هر بازیکنی نصیب شود در مرکز دایره ی وسط مستقر خواهد شد و سایرین در حریم گوشه ها.

3- با شروع بازی ، آن هایی که در گوشه ها قرار دارند سعی می کنند با حرکات سریع و فریبنده و همکاری یکدیگر ، حواس بازیکن وسطی را بهم زده و در فرصتی مناسب با جهش و سرعت ، گوشه های خود را عوض کنند.

4- چون بازیکنان در چهار سوی مربع  هستند، بازیکن وسط بایستی با دقت و هوشیاری تمام جوانب را نیز زیر نظر گرفته و در موقع تعویض گوشه ها از سوی آنها، یکی را تسخیر کند. در این حال، بازیکن سنگر باخته، به وسط زمین می آید و بازی را ادامه می دهد تا شاید یکی دیگر را تسخیر کند. و الی آخر…

      نکات

در اینجا مربی یا والد  بایستی بازیکنان را متوجه سازد که تحرک داشته باشند و بی وقفه گوشه های مربع  را عوض کنند، و الا بازی برای نفر وسطی، کسل کننده خواهد شد.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : یک قطعه گچ
زمان بازی : روز ، شب