دستمال قاپدی

دستمال بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

- ایجاد روحیه همکاری و تعاون و صداقت و راستگویی

- تسریع در انجام عمل ها و عکس العمل ها، تقویت عضلات پا

شرح بازی و سرگرمی


1- برای شروع بازی بایستی میدان را برای بازی آماده نمود، بدین صورت که در دو انتهای میدان خطی به موازات هم رسم کنید و در وسط میدان نیز یک دایره بکشید و دستمالی را در محدوده ی آن قرار دهید.

2- بازیکنان را به دو گروه مساوی تقسیم  کنید. 

3- نمایندگان گروه ها، به قید قرعه طرف میدان خود را انتخاب و در پشت خط آن قرار می گیرند. حال از هر گروه یک نفر به طور انتخابی در کنار دستمال می ایستند و نهایتاً هدف هر کدام این است که دستمال را بردارد و به طرف گروه خویش دویده و از خط آن بگذرد و برای گروه خود امتیازی کسب نماید.

4- مسلم است که رقیب او را تعقیب خواهد کرد تا او را از پشت بزند. اگر قبل از رسیدن به خط او را لمس کرد برنده ی آن قسمت از بازی است و اگر نتوانست بازیکن حامل دستمال برنده است و یک امتیاز کسب می کند.

5-  دو نفر دیگر انتخاب می شوند تا بدین صورت بازی را ادامه دهند و نفرات سوم و چهارم و …

6- چنانچه اگر دو بازیکن با هم به دستمال برسند، به هیچکدام امتیاز تعلق نمی گیرد.

7- در خاتمه گروهی که امتیازات بیشتری را کسب کرده اند، برنده ی بازی بوده است.

 نکته :

    - این بازی در بعضی مناطق با این تفاوت که به جای دستمال از ریسمان استفاده می کنند و به همین دلیل، نام ریسمان و گریز به خود گرفته است.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : اهر
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : یک عدد دستمال
زمان بازی : روز