کلاوریزان

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی1- بازی با یکی از بازیکنان که  کلاهی را پر از سنگ ریزه می کند شروع می شود.

2-  بازیکن کلاه را وارونه روی یک سطح قرار می دهد.

3-  بازیکن  می بایست کلاه را طوری از زمین بردارد که سنگ ریزه ای برجای نماند.

4-  اگر موفق نشود می بایست سنگ ریزه های باقیمانده در روی زمین را تک تک طوری بردارد که باقی  سنگ ریزه ها موجود در سطح تکان نخورند در غیر این صورت بازنده اعلام می گردد . 

5- هر کس در این بازی موفق شود که یا کلاه را پر از سنگ ریزه برگرداند یا اینکه سنگ ریزه ها را تک تک بردارد به طوری که بقیه ی آنها تکان نخورد برنده اعلام می شد.

6-  این بازی  به دقت زیادی نیاز دارد و حتما باید با آرامش و صبر  انجام شود تا بازیکن به موفقیت دست یابد.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کرمانشاه
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب