لپه بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

- لپه بازی از جمله بازی های مردانه است که در فصل بهار برگزار می شود . دراین بازی افراد 4 تا 12 ساله شرکت می کنند.
- هدف از اجرای این بازی علاوه بر سرگرمی ، نشان دادن قدرت بدنی به خصوص قدرت بازو و مهارت افراد در چابکی و چالاکی می باشد.

شرح بازی و سرگرمی


از بازیهای محلی رایج امروزی در شفت و فومن می توان به عروس بازیAros bazi ( یه قل دو قل ) ، گیشهGiša ( = عروس ) بازی ، ویزهViza ( = گردو ) بازی ، اَپَر Apar (= سنگ ) بازی و جِخَس بازیJekhas ( قایم باشک ) لپه بازی : lape bazy، پیگله بازی : pigale bazy، غش بازی : ghash bazy، گل مشته : gol bazy، عروس بازی( (arus bazy، بیج بیج ( bij bij)، بیزه ( bizeh)، سوک سوک ( suk suk)، اویزان(avizan)، لب گود ( lab goud)، خورش بازی ( khoresh bazy)، گد گد ( gad gad)، جفت تاک ( jot tak)، اشکل (eshkel)، ورف باز ی (vorf bazy)، اپار بازی (apar bazy)، دوبنا : (dobna)، تاب بندی (tab bandy) ، حساب بله(hesab baleh ) اشاره نمود .


1- اجرای بازی به این صورت است که افراد به دو گروه مساوی 4 تا هشت نفر تقسیم می شوند.

2-  برای اجرای بازی یک قطعه چوب یک متری با قطری معادل پنج سانتی متر به نام لیس (lis) و توپ کوچکی به نام لپه که از پشم گوسفند درست شده است لازم می باشد. 

3- بر حسب نوعی قرعه که به خیسه خشک معروف است یک تیم بازی را آغاز می کند.

4-  این تیم در یک نقطه معینی که از پیش تعیین نموده اند بازی را آغاز می کند.

5- یکی از افراد توپ را به هوا پرتاب و شخص دیگری با چوب دستی ضربه می زند .

6- افراد تیم مقابل که در فاصله 20 الی 30 متری گروه آغازگر قرار می گیرند، آنان سعی می کنند که در ابتدا توپ را بگیرند.

7-  چنانچه موفق شوند قبل از فرود آمدن توپ به زمین آن را بگیرند،آغازگر بازنده می شود.

8- اگر توپ به زمین بیفتدتوپ را بر می دارند و به طرف فردی که توپ را فرستاده و در حال فرار کردن به سوی مقصد دومی است پرتاب می کنند.

9- چنانچه د ر فاصله بین دو مقصد که فرد (آغازگر) در حال دویدن است او را بزنند بازنده می شود ونوبت بقیه افراد تیم وی است .

10- اما اگر او توانست خود را از توپ رد نماید و سالم به جایگا ه برسد، مجدداً خودش بازی را شروع می کند تا اینکه با توپ زده شود.

11-  بازی به همین صورت ادامه می یابد تا این که افراد یک تیم بازی را شروع و سپس بازنده شوند.

12- سپس نوبت به افراد تیم حریف می باشد. مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گیلان
شهرستان : شفت ، فومن
زمان بازی : روز ، شب