بیج بیج

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از اجرای این برنامه علاوه بر سرگرمی و تنوع ، گردآوری تخم مرغ های دیگران می باشد و افراد چابک تر و با تجربه تر تخم مرغ بیشتری با خود به خانه می برند .

شرح بازی و سرگرمی


از بازیهای محلی رایج امروزی در شفت و فومن می توان به عروس بازیAros bazi ( یه قل دو قل ) ، گیشهGiša ( = عروس ) بازی ، ویزهViza ( = گردو ) بازی ، اَپَر Apar (= سنگ ) بازی و جِخَس بازیJekhas ( قایم باشک ) لپه بازی : lape bazy، پیگله بازی : pigale bazy، غش بازی : ghash bazy، گل مشته : gol bazy، عروس بازی( (arus bazy، بیج بیج ( bij bij)، بیزه ( bizeh)، سوک سوک ( suk suk)، اویزان(avizan)، لب گود ( lab goud)، خورش بازی ( khoresh bazy)، گد گد ( gad gad)، جفت تاک ( jot tak)، اشکل (eshkel)، ورف باز ی (vorf bazy)، اپار بازی (apar bazy)، دوبنا : (dobna)، تاب بندی (tab bandy) ، حساب بله(hesab baleh ) اشاره نمود .

1- این بازی با تخم مرغ است که در عید نوروز بین پسران 7 تا 12 ساله رایج است .

2-  در این بازی هر فرد یک یا چند تخم مرغ را همراه خود به محل بازی که معمولا ًدر نقطه ای از روستا که محل تجمع افراد است می برد و با قرار دادن در شست خود از دیگران می خواهد که با تخم ـ مرغ خود به آن ضربه بزنند . 

3- در اینجا هرکس تخم مرغش شکسته شد یک عدد تخم مرغ سالم به فرد مقابل می دهد .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گیلان
شهرستان : شفت ، فومن
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز