حیراب حیراب

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

- بازي«حيراب، حيراب» با تشکيل 2 گروه 7 نفره و یا بيشتر يکي از بازي هايي است که در ايام عيد در روستا های خراسان جنوبی برگزار مي شود.

شرح بازی و سرگرمی

کو تشنه خرابو ،کلاه پس پرانک ، لپر بازی ،قلعه لون ،کلاغ پر ، جوز بازی ،جفت و طاق اوستا غلوم، دفتر بازی، لولو، بجول بازی ، استا زنجیر باف،اراده گردانی ، تخم مرغ بازی ، پادشاه بازی ،جفتک چار کش ،ریگ بازی ، قایم باشک،درنه بازی ،خرسوز پالان سوز ،طناب بازی ، تشله بازی ،گوک به هوا، گله بازی ،گرگم و گله می برم ، چوب بازي، شب بازي ها ، هفت سنگ ،ارهنگ ارهنگ ،حیراب حیراب و ... از  بازی های، کودکان، نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی است.


1- شرکت کننده در اين بازي به  2 گروه تقسیم می شوند.

2-  يک دايره به قطر 8 تا 10 متر مي کشند و يک نقطه يا محل را به عنوان محل پايان بازي به فاصله 30 تا 40 متري دايره مشخص مي کنند.

3- براي شروع بازي با تر يا خشک انداختن يک سنگ صاف مشخص مي کنند که کدام گروه داخل دايره و کدام گروه خارج از دايره قرار گيرند.

4- بعد از مشخص شدن گروه ها، افراد گروهي که داخل دايره قرار مي گيرند بايد کلاه يا دستمالي بر سر کنند و گروهي که خارج از دايره قرار دارند سعي مي کنند که يکي از کلاه ها يا دستمال ها را بردارند.

5- افراد داخل دايره بايد مواظب باشند که گروه مقابل نتواند کلاه آن ها را بردارد و  سعی کنند افراد خارج از دايره را از دور بازي خارج کنند.

6- اگر اين عمل به نتيجه برسد جاي افراد 2 گروه عوض مي شود و بازي ادامه مي يابد.

7- اگر افراد خارج از دايره بتوانند کلاه يا دستمال يکي از افراد داخل دايره را بردارند بايد با همکاري ديگر اعضاي گروه کلاه را به نقطه مشخص شده که به عنوان «کت» از آن ياد مي کنند برسانند و افراد داخل دايره بايد سعي کنند که گروه مقابل نتواند به محل مشخص شده برسد و کلاه را پس بگيرد.

8- اين گروه اگر کلاه را پس گرفت برنده محسوب مي شود و جاي خود را عوض مي کند يعني خارج از دايره مي ايستد و اگر نتواند کلاه را پس بگيرد بازنده مي شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
زمان بازی : روز ، شب