لو لو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

کو تشنه خرابو ،کلاه پس پرانک ، لپر بازی ،قلعه لون ،کلاغ پر ، جوز بازی ،جفت و طاق اوستا غلوم، دفتر بازی، لولو

، بجول بازی ، استا زنجیر باف،اراده گردانی ، تخم مرغ بازی ، پادشاه بازی ،جفتک چار کش ،ریگ بازی ، قایم باشک،درنه بازی ،خرسوز پالان سوز ،طناب بازی ، تشله بازی ،گوک به هوا، گله بازی ،گرگم و گله می برم ، چوب بازي، شب بازي ها هفت سنگ ،ارهنگ ارهنگ ،حیراب حیراب و ... از بازی های کودکان، نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی است.

لولو:

 1- يکي از بازي هايي است که معمولا در فصل بهار انجام مي دهند، در اين بازي يک نفر با کمي فاصله کنار ديوار مي نشيند و سنگ کوچک و بزرگي رو به رويش قرار مي گيرد.

2-  يک نفر روي چشم هاي او را با دست مي پوشاند و بعد حدود 10 تا 20 نفر به فاصله 5 متر از او قرار مي گيرند.

3- در ادامه نفري که پشت سر فرد نشسته کلمه«لولو» را 10 تا 12 بار در گوش او مي گويد .

4- يک نفر از آن هايي که رو به روي او قرار دارد با سنگ کوچک چند ضربه به سنگ بزرگي مي زند و سر جايش مي نشيند.

5- نفر اول که تا آن لحظه چشم هايش بسته بود با باز شدن چشم هايش بايد تشخيص دهد چه کسي ضربه ها را به سنگ بزرگ زده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب