گل از توته

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازيکنان به دو گروه مساوى تقسيم مى‌شوند.

2- قرعه مى‌کشند تا گروه مدافع و مهاجم تعيين شود.

3-  گروه مهاجم در زمين بالائى و گروه مدافع در زمين پائينى مستقر مى‌شوند.

4-  گروهى که در بالا هستند به‌نوبت توپ  کوچکی را با چوب به‌طرف زمين پائين پرتاب مى‌کنند و به‌ محض پرتاب توپ، تا فاصله ٔ سى‌مترى مى‌دوند و دوباره به نقط شروع برمى‌گردند. 

5- اگر در اين فاصله گروه پائين توپ را در هوا بگيرد جاى دو گروه عوض مى‌شود.

6-  اما اگر نتوانستند آن را در هوا بگيرند، پس از اصابت به زمين توپ را گرفته و با آن سعى مى‌کنند بازيکن حريف را که در حال دويدن است بزنند .

7-  اگر موفق شوند بازهم جاى دو گروه عوض مى‌شود. 

8- ضمناً اين بازى زمان دارد و هرگاه در طول زمان تعيين‌شده گروه پائين نتواند با يکى از دو روش يادشده موفق شود، خود به‌خود پس از گذشت زمان تعيين ‌شده جاها تغيير مى‌کند .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب