حموم ما مورچه داره

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازيکنان دايره مى‌زنند و دست همديگر را مى‌گيرند.

2-  گروهى مى‌خوانند: "حموم ما مورچه داره، دور و برش غنچه داره، بشين و خيز خنده داره."

3-  در موقع گفتن 'بشين و وخيز' بايد بنشينند و بلند شوند. 

4- اگر کسى اين‌کار را به‌موقع انجام ندهد سوخته است و از بازى کنار گذاشته مى‌شود.

5-  گاهى هم براى شيرين‌تر شدن بازى به‌جاى آنکه اول بگويند 'بشين و وخيز' ، مى‌گويند 'وخيز و بشين' که بازيکنان را به اشتباه بى‌اندازند .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : آباده
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب