جو به‌جو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- يک نفر که بزرگ‌تر است و بهتر مى‌تواند بازى را اداره کند استاد مى‌شود.

2-  بچه‌ها به‌صورت دايره دور هم مى‌نشينند.

3- استاد مى‌خواند: "جو به‌چو هرکه نيايه سر جُو على هُپ" وقتى استاد کلمه ٔ هپ را مى‌گويد، دهانش را ياد مى‌کند و محکم روى آن مى‌زند و دهانش را مى‌بندد. 

4- سايرين هم بايد همين کار را بکنند. اگر کسى نتواند خودش را نگه دارد و بخندد، سوخته است.

5- بازى به‌همين ترتيب ادامه پيدا مى‌کند و کسى که تا آخر نسوخته باقى مانده برنده است .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : ابرکوه
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب