کچه کچه

گل یا پوچ

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

اهداف بازی: سرگرمی، افزایش دقت، ذکاوت و تیزهوشی

شرح بازی و سرگرمی


تعداد بازیکنان:در این بازی ۴ نفر به بالا می باشد. ابزار بازی: چیزی که به عنوان گل استفاده شود (نخود یا سنگ)


بازی کچه کچه بیشتر در عروسی ها انجام و گاهی در محافل و شب نشینی های خانوادگی اجرا می شود.

ابتدا افراد به ۲ گروه تقسیم می شوند و هر گروه، یک سرگروه انتخاب می کند و سر گروه ها ،سر امتیاز با یکدیگر توافق می کنند؛ مثلا پایان بازی تا امتیاز ۲۰ باشد. 

بعد دو گروه رو به روی هم می نشینند و بین دو سر گروه، گروه اول و دوم قرعه کشی می شود و مثلا قرعه کشی را گروه اول می برد.

 بازی به این گونه آغاز می شود که سر گروه  گروه اول باید گل را به دست یکی از افراد گروهش بدهد. برای این کار بلند می شود و از نفر اول گروه تا نفر آخر، دستش را می چرخاند و به گونه ای اظهار می کند که گل را در دست هر شخصی می گذارد، به طوری که گروه دوم متوجه نشود که گل را در دست چه کسی گذاشته است، بعد خودش هم در بین گروه می نشیند. البته می تواند گل را نیز در دست خودش نگه دارد. بعد از این ، سر گروه گروه دوم باید حدس بزند که گل در دست کدام شخص است، البته افراد گروهش هم می توانند به او کمک کنند. 

در این جا ۲ حالت رخ می دهد:

حالت اول: اگر سرگروه، گروه دوم حدسش درست باشد، گل را می گیرد و این کار را در بین گروهش تکرار می کند.

حالت دوم: اگر حدسش اشتباه باشد، گروه اول یک امتیاز می گیرد و سرگروه، گروه اول دوباره گل را به دست یکی از افراد گروهش می دهد و دوباره باید گروه دوم حدس بزند. 

در این بازی، اگر سرگروه ها  حدسشان درست باشد، گل را برای گروه خودشان می گیرند و اگر اشتباه حدس بزنند یک امتیاز به حریف واگذار می کنند. 

گروهی که زودتر به امتیاز مورد نظر برسد برنده بازی شناخته می شود و بازی تمام می شود.

جایزه بازی را که گردو، آجیل، کشمش، خرما و میوه است، صاحب عروسی باید تهیه کند و اگر از لحاظ مالی ضعیف باشد، گروه بازنده تهیه می کند و هر دو گروه جایزه را که خوردنی است با هم می خورند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان شمالی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب