فعالیتی برای افزایش تمرکز و تعادل کودکان

دسته : آموزشی
گروه سنی : ۵ تا ۱٠ سال

این بازی از سری بازی هایی است که به تقویت مهارت یافتن در تطابق چشم و دست کودک کمک می کند تمرین مناسبی برای آموزش صبر است و به افزایش و تقویت قدرت تمرکز و تعادل کودک کمک می کند

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

چند واشر

مداد(مداد را به‌گونه‌ای انتخاب کنید که بتوانید واشر را با آن بردارید)

شرح بازی

سعی کنید با استفاده از مداد واشرها بردارید و روی همدیگر قرار دهید.

در ابتدا که به بازی مسلط نیستید می‌توانید از دو دست خود استفاده کنید اما بعد از چند بار بازی کردن که تسلط کافی را پیدا کردید فقط از یک دست برای انجام بازی استفاده کنید.

سعی کنید تعادل واشرها را با استفاده از مداد به دست بیاورید و آنها را طوری روی هم قرار دهید که سازه‌ای که ساخته‌اید نریزد.

می‌توانید این بازی را هم در زمان محدود و هم در زمان نامحدود انجام دهید.

در حالت اول 1 دقیقه برای بازی در نظر بگیرید و هر بازیکنی که تعداد واشرهای بیشتری را روی هم قرار داده بود برنده‌ی بازی است.

در حالت دوم زمان را محدود نکنید. هر کسی که توانست تعداد واشرهای بیشتری را روی هم بگذارد به‌گونه‌ای که سازه‌ی واشری فرو نریزد برنده‌ی بازی است. می‌توانید حداکثر تعداد طبقات سازه‌ی واشری را 7 طبقه در نظر بگیرید هر کسی که 7 طبقه را بدون اینکه سازه فرو بریزد بتواند روی هم قرار دهد کارش با آن سازه تمام شده و می‌تواند سازه‌ی جدیدی را شروع کند و بسازد. در این حالت هر کس تعداد سازه‌های بیشتری را بتواند بسازد به‌گونه‌ای که آن سازه فرو نریزد برنده‌ی بازی است.

هدف بازی

تمرین مهارت خوب دیدن، تمرین برای قوی کردن دست‌ها، پرورش قدرت تمرکز، افزایش دقت و سرعت عمل، تمرین در تطابق چشم و دست، تمرین صبر، تمرین مهارت حفظ تعادل

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی