کلمه‌ی معنا دار بسازید

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
گروه سنی : ۵ تا ۱٠ سال

این بازی از سری بازی‌هایی است که مهارت خوب دیدن را در کودک شما پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

سه دفترچه‌ی هم‌اندازه و کوچک

چسب کاغذی

یک تکه مقوا یا کارتون(می‌خواهیم سه دفترچه را روی آن بچسبانیم)

ماژیک

شرح بازی

ابتدا مانند شکل جلد پشت دفترچه را جدا کنید و به کاغذ انتهایی دفترچه چسب بزنید.

مانند نمونه دفترچه‌ها را روی کارتون یا مقوا بچسبانید و آن‌ها را کنار هم قرار دهید.

می‌توانید روی هر دفترچه از برگه‌ی اول شروع کنید و حرف‌های" الف" تا " ی" را روی آن بنویسید. به‌طوری که روی برگه‌‌ی اول حرف " الف" و روی برگه‌ی آخر حرف " ی" را بنویسید. برای سه دفترچه این کار را انجام دهید.

از کودک خود بخواهید با استفاده از حروفی که روی کاغذها نوشته شده است کلمات سه‌حرفی بسازد. او باید با ورق زدن کاغذها سعی کند لغات و کلمات معنادار بسازد.

برای این بازی می‌توانید زمان محدود درنظربگیرید. هر بازیکنی که در زمان محدود بتواند کلمات بیشتری را پیدا کند و یا بسازد برنده‌ی بازی است.

از طرف دیگر می‌توانید روی هر برگه دو حرف بنویسید. آنگاه از کودک خود بخواهید تا کلمه سازی کند.

این بازی برای یادگیری کلمات انگلیسی نیز مناسب است حروف زبان را روی هریک از برگه‌ها بنویسید و از کودک خود بخواهید که لغات معنادار بسازد. سپس کلماتتی که می‌خوواند را بلند بخواند.

هدف بازی

تمرین ردیف‌بندی

تقویت خوب دیدن

تقویت مهارت‌های نوشتاری و کلامی

دقت و توجه به محیط

افزایس دقت سرعت تمرکز

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی