بولینگ

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


بولینگ ورزشی است که بازیکنان در آن برای به دست آوردن امتیاز باید توپ بولینگ را روی سطح صافی بغلتانند تا اشیایی به نام میله را بزنند. این ورزش نخستین بار در مصر باستان انجام می‌شده‌است.

در هر بازی هر بازیکن ده فریم را بازی می کند وهر فریم دو ضربه دارد. (به جز فریم 10 که در حالتی خاص سه ضربه دارد) و بازیکن سعی می کند که در هر ضربه همه پین ها را با توپ بزند.

نحوه قرار گیری پین ها و شماره آنها: از نگاه بالا پین ها به شکل یک مثلث قرار داده می شوند و شماره پین ها مانند شکل زیر است:

10   9   8    7

   6   5    4

     3   2

       1


این بازی را می توانید در خانه هم بازی کنید در صورتی که وسایل کار آن را داشته باشید.و برای داشتن وسایل آن می توانید از امکانات درون خانه استفاده کنید.

روش ساخت پین ها: اگر بطری رنگی دارید از بطری های رنگی استفاده کنید و اگر ندارید، رنگ های مختلف با گواش رقیق درست کنید و داخل بطری ها بریزید. و بطری را حرکت دهید تا رنگ تمام سطح داخلی بطری را رنگ آمیزی کند. و بگذارید خشک شود.روی بطری ها می توانید شماره بگذارید.و آن ها را مطابق الگوی بالا بچینید و با داشتن یک توپ با دوستان تان بازی کنید.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک