پرواز

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


برای این بازی ابتدا باید یک موتور پرواز برای خود بسازید.

برای ساخت به وسایل زیر نیاز دارید:

1- برای هر نفر دو عدد بطری آب معدنی بزرگ

2- کاغذ کشی 

3- مقوا یا کارتن

4- دو عدد تسمه یا باند برای بستن موتور به شانه ها

5- چسب مایع

بطری ها آب معدنی را به هر رنگی که می خواهید رنگ آمیزی کنید.آن ها را بعد از خشک شدن به هم بچسبانید.

مقوا یا کارتنی به ابعاد پشت به شکل مستطیل برش بزنید . دو سوراخ در بالای مستطیل بدست آمده ایجاد کنید.

و دو سوزاخ هم در طرفین  مستطیل در قسمت پایینی آن ایجاد کنید و تسمه ها یا باندها را از آن عبور دهید.

بطری ها را بر سطح مقوا بچسبانید.توسط کاغذ کشی یا کاغذ رنگی برای موتور پرئاز خود شعله آتش بکشید. ترجیحا در دو رنگ و آنها زا مانند شکل به دهانه بطری بچسبانید.

حال با بستن این موتور ها شما آماده پرواز هستید. می توانید این وسیله را با دوستان خود درست کنید و مدت ها در فضای باز با دویدن و کمک این موتور ها برای مدت طولانی پرواز و بازی کنید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک