جا مدادی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


برای این بازی به وسایل زیر نیاز دارید:


  1- تعدادی مداد

  2- رول دستمال توالت

 


با یک مداد تعدادی سوراخ ایجاد می کنیم به طوری که هر دو سوراخ به موازات یکدیگر باشند.حال از کودک خود بخواهید که مدادها را از سوراخ عبور دهد. این کار تمرکز و توجه کودک را تقویت می کند.در نهایت فرم ایجاد شده شکل مدرنی را می سازد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک