بازی برچسب های رنگی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


بازی برچسب های رنگیتعدادی برچسب رنگی تهیه کنیدو روی یک کاغذ با مداد یا مداد شمعی دایره های رنگی بکشید یا از کودک خود بخواهید که این کار را انجام دهد و دایره های رنگی را بکشد.


 

از کودک بخواهید که هر بر چسب رنگی را بر روی دایره های رنگی قرار دهد درابتدا این دایره های رنگی می تواند در یک ردیف به شکل مرتبی باشد اما بعد از مدتی با به هم ریختگی دایره های رنگی  بازی را برای کودک تغییر دهید .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک