بازی کبریت

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
-هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
-تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.
این بازی قدیمی کمی شبیه قاپ بازی است و طرفداران زیادی دارد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شرح بازی و سرگرمی

بازی بدین طریق است که برروی یک کبریت اسامی این افراد (ملوان، کمک ملوان و خدمه و کشتی سوراخ کن) نوشته می‌شود برروی قسمت سفید ( بیرونی و متحرک کبریت که چوب‌‌های کبریت در آن جا دارد) از هردو طرف آن، اسم ملوان نوشته می‌شود برروی جایی که گوگردی است اسم کمک ملوان نوشته می‌شود وبرروی جعبه کبریت اسم خدمه نوشته می‌شود وطرف دیگر (پشت جعبه کبریت) کشتی سوراخ کن نوشته می‌شود .

یک سینی بزرگ و دایره مانند نیاز است که این کبریت را افراد برروی آن همانند تاس بیاندازند.

افراد این بازی باید حداقل 4 نفر باشند و اطراف این سینی حلقه بزنند ((معمولاً این بازی برروی دریا، هنگام بیکاری ملوانان یا درشب‌های زمستان و برروی کرسی بازی می‌شود))

اول باید ملوان مشخص شود آنقدر این جعبه کبریت راهمانند تاس به داخل سینی می‌اندازند تا قسمتی که ملوان نوشته شده است بیاید با این کار ملوان مشخص می‌شود سپس همین کار رابرای کمک ملوان مشخص می‌کنیم سپس بقیه بازیکنان به غیر ازملوان و کمک ملوان جعبه کبریت رابه داخل سینی می اندازند تا جعبه کبریت مشخص کند که آنها به چه گزینه ای برخورد کرده‌اند اگر بازیکنان دیگربا انداختن تاس، به گزینه ملوان یاکمک ملوان برخورد کنند، فوراً ملوان یا کمک ملوان را ازافراد قبلی می‌گیرند واگر دوگزینه دیگر باشد (خدمه یاکشتی سوراخ کن) که مسئله فرق می‌کند وباید دراین دو گزینه هزینه خرج کنند اگرجعبه کبریت به طرف خدمه افتاد ملوان باهمکاری کمک ملوان، تصمیم می‌گیرند که خدمه چه کاری باید انجام دهد مثلاً می‌گویند برو و یک لیوان آب بیاور یا همه بازیکنان را آب بده یا برق راخاموش کن و غیره...

اما اگر جعبه کبریت به طرف کشتی سوراخ کن افتاد مسئله باتنبیه روبرو است مثلاً ملوان بامشورت کمک ملوان تصمیم می‌گیرند که کشتی سوراخ کن 10 بار بنشین و پا شو را انجام دهد و یا یکی از بازیکنان را از این طرف اتاق تا آنطرف اتاق سواری دهد یا کلاغ پر برود .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
زمان بازی : روز
گردآورنده : مهدی سرزهی