طرح کتاب خوانی نشونه بگیر ، کتاب بخون

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

طرح کتاب خوانی نشونه بگیر ، کتاب بخون برای اعضا ی کودک و نوجوان برگزار می شود
هدف اصلی : روخوانی و معرفی کتاب
اهداف فرعی : افزایش دقت و تمرکز، همکاری گروهی ، بازی و هیجان

ارائه طرح : مرکز شماره 5 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شرح بازی و سرگرمی

روش کار: ابتدا از اعضا خواسته می شود دو کتابی را که جلسه قبل امانت بردند را نام ببرند و مربی نام دو کتاب را روی تخته وایت برد می نویسد و مرحله بعد از آنها می خواهد به نوبت و در جای مشخص شده بایستند و با توپی که در اختیار دارند کتاب مورد نظر را عنوان کنند و نشانه بگیرند و بقیه او را تشویق کنند

اگر توپ به هدف خورد آن کتاب امتیاز می گیرد و بازی با بقیه اعضا ادامه پیدا میکند تا همه اعضا این کار را انجام دهند کتابی که بیشترین امتیاز را از آن خود کرد کتاب برتر شناخته می شود و از قفسه مورد نظر آورده می شود اگر کتاب قابلیت خواندن داشته باشد توسط اعضا روخوانی می شود و اگر نداشته باشد توسط عضوی که آن را امانت برده است به اعضا معرفی می شود تا بقیه آن را امانت بگیرند .


نکته: در صورتی که دو کتاب امتیاز مساوی بگیرند سایر عناوین روی تخته پاک می شوند و رقابت بین آن دو کتاب صورت می گیرد

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زاهدان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : توپ و تخته
زمان بازی : روز
گردآورنده : مرکز شماره ۵ زاهدان