بازی با سنگ ها

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

بازی با سنگها نام طرحی است که در آن با استفاده از سنگها و وسایل دور ریختنی می توانیم اشیا زیبا و خلاقانه ای خلق کنیم . این طرح باعث رشد و شکوفایی استعداد های کودکان و نوجوانان می شود زیرا آنها را وا می دارد تا از اشیایی که دور ریختنی هستند استفاده های مخصوصی کنند .

ارائه طرح : مرکز شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شرح بازی و سرگرمی

روش اجرای طرح :

کودکان و نوجوانان را به گروه های چند نفره تقسیم می کنیم ( دو تا پنج نفر )

مقداری سنگ به هر گروه می دهیم و از آنها می خواهیم تا در صورت نیاز از میان وسایل دور ریختنی موجود دو یا سه وسیله را انتخاب کنند و با استفاده از آنها طرح مورد نظرشان را نقش بزنند.

( می توانیم در پایان با استفاده از اشکالی که هر گروه ساخته اند نمایش خلاق انجام دهیم )


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زاهدان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : سنگ و ماسه
وسایل دور ریختنی
زمان بازی : روز
گردآورنده : شادی مهرپویا