تپوتپو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

تپو تپو بازی محلی استان کهگیلویه و بویر احمد ،در این بازی بچه ها به صورت دایره می نشینند و یکی از بچه ها وسط دایره به صورت سجده سرش را روی دودستش قرار می دهد و می نشیند. بعد رهبر گروه با کف د ست آرام به پشتش می زند و شعری را می خواند .
اجرا:دنیا نیک بخت ،مبینا نیک بخت ، آنیتا نیک بخت، زهرا نیک بخت ،غزل نیک بخت، غزاله نیک بخت ،ستایش نیک بخت

شرح بازی و سرگرمی

بازی تپو تپو 

بازی محلی استان کهگیلویه و بویر احمد،در این بازی بچه ها به صورت دایره می نشینند و یکی از بچه ها وسط دایره به صورت سجده سرش را روی دودستش قرار می دهد و می نشیند.  بعد رهبر گروه با کف د ست آرام به پشتش می زند و می خواند  .

تَپوْ تَپوْ اَنْگِلَهْ تَپوْ

کو دَسْ بالِیْ دَسْ (کدام دست بالای دست )

و یک از دست ها را روی دست دیگرش روی پشت همان شخص می گذارد .

حالا آن شخص باید بگوید که کدام دست رو قرار دارد . اگر درست جواب داد بلند می شود و یکی دیگر از بچه ها را خودش انتخاب می کند. ولی اگر درست جواب نداد  باید تنبیه شود ، ولی باز یک فرصت دیگر برای جلوگیری از تنبیه به او می دهند و آن اینکه  رهبر گروه باز با کف دست ها آرام به پشتش می زند و می خواند

تَپوْ تَپوْ اَنْگِلَهْ تَپوْ

میخ ،سه پایه ، یا پتو

و فوری کف یک دست را پشت شخص قرار می دهد و با دست دیگر یک از حالتهای سه پایه (که با سه انگشت اشاره ،شصت ،انگشت وسط )میخ (انگشت اشاره ) و پتو (کف دست ) را روی دست دیگر  در می آورد (این حالت ها نحوه تنبیه است )

اگر شخص حالت دست رهبر گروه را درست جواب داد  دیگر تنبیه نمی شود و بلند شده و یکی دیگر از بچه ها را انتخاب می کند . ولی اگر درست جواب نداد  تمامی بچه ها با همان حالت دست رهبر گروه که آن شخص نتوانسته حدس بزند  به پشت او ضربه می زنند و تنبیه اش می کنند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان : یاسوج
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : طیبه نیک بخت