استپ هوایی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

اِسْتُپ هوایی بازی سرعتی است که به صورت گروهی و در بیشتر نقاط ایران انجام می گیرد و فقط مختص بچه ها نمی باشد .

شرح بازی و سرگرمی

اِسْتُپ هوایی 

 در این بازی تا 10 نفر هم می توانند بازی کنند . همه دور هم جمع مي شوند (به شکل دايره اي ) و توپ را به دست یک نفر می دهند . سپس آن فرد توپ را محکم به هوا پرتاب کرده و اسم يکي از بچه ها را مي گويد و در حالي که اين اسم را گفته است خود و ديگر افراد بايد تا جايي که مي توانند فرار کنند بجز کسي که اسمش را گفته است.

آن فرد که اسمش گفته شده بايد توپ را بگيرد و در ضمن تا توپ را گرفت بايد بگويد استپ (stop). و آن افرادي که در حال فرار کردن هستند بايد سرجاي خود يعني همان جايي که هستند بايستند و آن فرد بايد طوري توپ را پرتاب کند که به يکي از آن افراد بخورد. اگر موفق شداين کار را انجام دهد آن فرد که توپ به او خورده يک ساله مي شود وباید توپ را به هوا پرتاپ کند و اگر توپ به او نخورد خودش يک ساله مي شود و خودش دوباره توپ رابه هوا  پرتاب می کند. و اين کار آنقدر ادامه مي يابد که يکي از افراد سه ساله شود در اين هنگام بقيه ی افراد دور هم جمع مي شوند و اسمي براي او در نظر مي گيرند از اين به بعد اسم آن فرد ،اسم جديدي است که براي آن گذاشته اند هنگامي که افراد دوباره دور هم جمع مي شوند بايد اسم جديد را براي او به کار ببرند.بازي ادامه مي يابد تا يکي از افراد ده ساله شود در اين موقع باز هم اسم اورا عوض مي کنند . اين آخرين مرحله بازي است فرد ده ساله  روبه ديوار مي ايستد و بقيه با توپ او را نشانه مي روند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان : یاسوج
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپ
زمان بازی : روز
گردآورنده : طیبه نیک بخت