الک دو لک

الک دو لک

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

نام محلی: پیل دسته
اهداف کلی: دقت نگاه، تمرکز حواس، تقويت حس همكاري و مشاركت
اهداف جزئی: ایجاد هماهنگی بین اعصاب و اعضا بدن و انبساط شش ها
تعداد بازیکن: حداکثر 12 نفر
سن بازیکنان: 10 سال به بالا

گردآوری را كارشناس آموزش و پژوهش استان آذربايجان غربي انجام داده است.

شرح بازی و سرگرمی


ابزار لازم: دو عدد چوب گرد به قطر 3 و طولهای 70 و 15 سانتی متر
 محوطه بازی: هوای آزاد

اين بازي تقريبا در تمام مناطق ايران رواج دارد و لذا از قواعد مختلفي بر خوردار است، شركت كنندگان به دو دسته تقسيم مي شوند تيم آغاز كننده به قيد قرعه  انتخاب مي شود. سر تيم دسته اول، به وسيله چوبي به طول حدودا 80 سانتيمتر (الك)، چوب كوچك (دولك) را به سمت تيم مقابل پرتاب مي كند و الك را در كنار محل پرتاب مي گذارد .

دسته مقابل سعي مي كند چوب دولك را در هوا بگيرد، در اين صورت، بازي به نفع آنها تمام مي شود و گروه ها جا بجا مي شوند. در غير اين صورت، يك نفر از گروه دوم چوب دولك را بر مي دارد و به سمت الك پرتاب مي كند و سر تيم گروه اول سعي مي كند دولك را در هوا بزند اما اگر نتواند مانع به زمين افتادن دولك شود، اين بار نو بت آن بازيكن تمام شده و بازي را به يكي از ياران گروه خود واگذار مي كند .

پس از برنده شدن، هر عضو تيم برنده با الك، دولك را روي هوا ميزند (مانند عمل روپايي در فوتبال). هر تعداد ضربه كه بتواند به دولك بزند به همان تعداد مي تواند توسط الك، دولك را به دورتر پر تاب كند. همه اعضا اين كار را كرده و پشت سر هم دولك را به منطقه دورتر مي برند. افراد بازنده بايد از آخرين نقطه، تا نقطه شروع بازي، افراد برنده را كولي دهند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : ارومیه
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : دو عدد چوب گرد به قطر ٣ و طولهای ٧٠ و ۱۵ سانتی متر
زمان بازی : روز
گردآورنده : فاطمه ستاری