بازی با شهرها

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٧ سال

یک بازی با هدف تقویت حواس شنوایی و بینایی،توجه و دقت،ایجاد رقابت سالم.

شرح بازی و سرگرمی


بچه ها  هر کدام شهرمورد علاقه خود را انتخاب می نمایند مربی اسامی شهرها را روی تخته نوشته و جهت آشنایی با بازی در مورد شیوه این بازی توضیح می دهد.مربی با این جمله بازی را شروع می کند:مثلا "من می خوام برم شیراز"اعضایی که شهر شیراز انتخاب نموده فورا بگوید "چرا شیراز؟" مربی می گوید "پس کجا؟"همان فرد باید شهری دیگر انتخاب نماید. هر کس دیرتر یا اشتباهی پاسخ دهد می سوزد دیگر اعضا باید شهر سوخته را نام نبرند وگرنه خودشان هم می سوزند .و بالاخره همه شهرها می سوزند و دو نفر آخر برنده این بازی هستند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : ایلام
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : اکرم عباسی ، مربی مسوول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام ( مرکز شباب)