بازی گردونه

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٩ تا ۱٣ سال

استفاده از يك روش جديد و غير مستقيم براي معرفي كتاب و ايجاد فضايي به غير از فعاليتهاي عادي معرفي كتاب
ايجاد نشاط و بازي با محوريت معرفي كتاب و كتاب خواني
در خدمت گرفتن بازي وسرگرمي براي معرفي كتاب
درگير كردن خود اعضا به صورت گروهي و مشاركت در كتاب خواني و معرفي كتاب
معرفی کتابهای جدید مرکز به شیوه جدید

شرح بازی و سرگرمی

شیوه اجرا: (به صورت مرحله ای نوشته شود) :

این طرح در قالب بازی و سرگرمی بوده و در کل آن حدود 20 کتاب معرفی می شود .

 شکل بازی به صورت یک سینی لبه دار دایره ای با 16 خروجی و یک ورودی برای شلیک توپ انتخابگر می باشد 

در هر راه خروجی تعدادی کارت معرفی کتاب شامل طرح جلد کتابهای تازه رسیده با شماره قفسه و دیویی قرار دارد که پشت هر کارت امتیازهایی از 1 تا 7 نوشته شده است که این کارتها  بر روی خروجی ها قرار گرفته و هر زمان که توپ از هر کدام از راه های خروجی خارج شد امتیاز پشت همان کارت برای عضو شلیک کننده در نظر گرفته می شود.

 این بازی هم به صورت گروهی مثلا گروه های دو تا سه نفره در صورتی که تعداد اعضا زیاد باشد اجرا می شود و هم به صورت تک نفره زمانی که تعداد اعضا کم باشد اجرا می گردد 

در شروع بازی مربی یک کتاب معرفی  می کند  که هر کس بتواند کارت همان کتاب را در طول بازی بدست آورد به عنوان جایزه امتیاز کارتش دو برابر خواهد شد. برای مثال اگر کتاب خدا رنگ گلابی توسط مربی معرفی شد هر کس که کارت این کتاب را داشته باشد با توجه به امتیاز 1 تا 7 که پشت کارت است دو برابر آن را برایش حساب خواهد شد

در آخر امتیاز  گروه ها شمارش شده و گروه برترمعرفی می گردد

این بازی جایزه ندارد و فقط اعضا بخاطر بازی کردن در آن شرکت می کنند

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : کتابهای تازه رسیده به مرکز و یک دستگاه گردونه
گردآورنده : پروین کوهی پور