یک بازی، یک کتاب

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

تشويق و گسترش كتاب خواني كودكان و نوجوانان
ايجاد نشاط و بازي با محوريت معرفي كتاب و كتاب خواني ، استفاده از ابزار و اسباب بازيهاي توليد كانون جهت معرفي كتاب
بالا بردن سطح مطالعه در اعضا-در خدمت گرفتن بازي وسرگرمي براي معرفي كتاب-درگير كردن خود اعضا به صورت گروهي و مشاركت در كتاب خواني و معرفي كتاب-

شرح بازی و سرگرمی

      در اين روش از اسباب بازي اعصاب سنج موجود درواحد  فروش كانون استفاده مي شود با اين تفاوت كه طول سيم مارپيچ آن بلند ومتناسب با معرفي كتاب مي باشد . در طول مسير سيم مارپيچ به فواصل حدود 20 سانتيمتر ايستگاه هايي قرار دارد كه مشخصاتي به ترتيب از قبيل : گروه سني كتاب ، ديويي كتاب ، نويسنده ، تصويري از كتاب ، قسمتي از متن كتاب ، كلماتي از نام كتاب  و نهايتا نام كتاب در آخر، از عضو پرسيده مي شود تا او بتواند كتاب مورد نظر را معرفي كرده و برنده بازي شود .در آخر از عضو خواسته مي شود كتاب را با توجه به اطلاعات كسب شده از بازي از درون قفسه ها پيدا كرده با گروه به روخواني آن بپردازند . 

     اجراي بازي به صورت دو يا چند گروه  3تا 6 نفره است.نفر اول در طول مسير شروع به حركت مي كند وهرجا به ايستگاه  رسيد اطلاعاتي كسب مي نمايد.هرجا كه دست عضو لرزيد ودستگاه به صدا در آمد بايد جاي خود را به نفر بعدي بدهد و به همين ترتيب به سوالات خانه ها جواب داده تابه خانه آخر برسند . اگر هيچ كدام از افراد گروه نتوانست به خانه آخر برسد، گروه حذف و گروه بعدي جايگزين مي شود . 

    تعداد كتابهاي معرفي شده بستگي به انتخاب مربي دارد و به صورت آماده در هر مرحله تعويض مي گردد، بنابراين در هر دور بازي بايد كتاب جديد معرفي شود تا از تكرار جلوگيري شود .   

 

براي معرفي كتابها بايد از سوالهاي كلي شروع كرد وبه سوالهاي جزئي پرداخت تا هيجان بازي اضافه شود 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : اسباب بازی اعصاب سنج
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پروین کوهی پور