جمجمک برگ خزون

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- مهارتها و توانایی‌های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد..
- تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

ابتدا بچه ها دستانشان را مشت می‌کنند و روی هم می‌گذارند مانند برج می شود و وقتی شعر زیر را می‌خوانند آنرا تکان می دهند و آخر شعر با شادی برجی که با دستشان درست کردن را خراب می‌کنند.
 جم جمک برگ خزون،
 مادرم زینت خاتون،
 گیس داره قد کمون،‌
 از کمون بلندتره،
 از شبق مشکی تر،
 گیس اون شونه می خواد،
 شونه فیروزه میخواد،
 حمام سی روزه میخواد،
 هاجستم و واجستم،
 تو حوض نقره جستم،
 نقره نمکدونم شد،‌
 هاجری به قربونم شد!
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی