نخ بازی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و تمرکز و توجه و دقت را تقویت می‌کند.
- سازگاری تحریکات حسی - حرکتی یکپارچه را فراهم آورند و باعث هماهنگی و تعادل است.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی نوعی بازی مهارتی است که بازیکن‌ها  با استفاده از یک نخ شکل‌هایی را می‌سازند.

از نخی که دو سرش گره خورده و یک منحنی بسته تشکیل داده است استفاده می‌شود. دو بازیکن باید به نوبت نخ را از دست یکدیگر بگیرند بدون اینکه در هم گره بخورد و در همان حال شکل جدیدی با آن بسازند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد نخ محکم و بلند کاموایی
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی