تَبرک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
-نگهداری ذهنی را افزایش داده و تمرکز و توجه و دقت را تقویت می‌کند..
-سازگاری تحریکات حسی- حرکتی یکپارچه را فراهم آورند و باعث هماهنگی و تعادل است.

شرح بازی و سرگرمی

شیوه اول:

اغلب برای شروع بازی استفاده می‌شود اما خودش به تنهایی نیز بازی محسوب می‌‌شود.که فردی انگشتانش را در هم می‌کند و فرد دیگر باید با سرعت دستش یا انگشت سبابه‌اش را درون دست و انگشتان حریف ببرد و در بیاورد بی‌آنکه حریف دست او را بگیرد اگر توانست برنده است و اگر حریف دست او را بگیرد برنده حریف است .به همین شیوه بازی ادامه پیدا می‌کند.


شیوه دوم:

بازی تبرك از بازی های محلی شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان در استان سمنان است.یك نفر بنام میر یا استاد دستش را قلاب می كند و بقیه باید به صورت ضربه تبر به دستش ضربه بزنند.(شبیه شیوه اول) اگر دستشان در دست استاد گیر افتاد استاد چشم فرد گرفتار را می بندد تا ده می شمردتا بقیه پنهان شوند و آنها باید فرد گرفتار را به هوا پرتاب كنند .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سمنان
شهرستان : دامغان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی