اولی اول بهار

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- این بازی نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی بازی ماه‌های سال ایرانی است.

تعداد بازیکنان:13 نفر کمتر نباشد.

از میان بازیکنان یکی انتخاب شده خم می‌شود و بازیکنان دیگر یکی یکی از روی پشت او می‌پرند هرکسی که می‌پرد می‌بایست یک بیت این ترانه را بخواند:

اولی:«اول بهار».

دومی:«دو زلف یار».

سومی:«سر پنجه شیر».

چهارمی:«چار پای گاو».

پنجمی:«پنجه‌ی خورشید».

ششمی:«خاگینه بجوشه».

هفتمی:«هفت محل خروشه».

هشتمی:«هشت در بهشته».

نهمی:«پنجه آفتاب».

دهمی:«ماه خزونه».

یازدهمی:«آش روانه».

دوازدهمی:«سالش تمومه».

بازنده اولین کسی است که قادر به ادای صحیح و صریح کلمات مربوط به شماره‌ی خود نشود. بنابر این او خم شده و بازی از اول شروع می‌شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : شیراز
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی