موش بدو گربه می‌آید

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.
- این بازی نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

نقش‌ها:استاد، گربه، موش

 بازیکن‌ها  به‌یکی از روش‌های یارگیری از میان خود یک نفر را به عنوان استاد و یک نفر را در نقش گربه و دیگری را در نقش موش انتخاب می‌کنند.

استاد بازیکن‌ها را به 4 گروه 3 نفری تقسیم می‌کند هر گروه دست‌های خود را به هم می‌دهند و به سمت بالا می‌گیرندو یک مثلث تشکیل می‌دهند در وسط هر مثلث یک موش می‌ایستد.

گربه هم کمی دورتر می‌ایستد.

برای شروع بازی استاد، دست‌هایش را به هم می‌کوبد و می‌گوید:" موش بدو، گربه می‌آید!"

با هر بار حرف استاد موش‌های وسط مثلث‌ها باید جاهای خود را با یکدیگر عوض کنند البته با دقت و سرعت زیاد که گربه فرصت پیدا نکند جای یکی از آن‌ها را بگیرد.

اگر گربه بتواند جای یکی از موش‌ها را بگیرد آن موش باید گربه بشود و بازی به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.

 


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
گردآورنده : پریسا حسنی