باد بزن بدون خنده

دسته : نمایشی

هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

در ابتدای بازی بازیکن‌ها فردی را از میان خود انتخاب می‌کنند. او را در وسط می‌نشانند و خودشان به شکل دایره به دور او حلقه می‌زنند. فردی که در وسط دایره نشسته است، می‌گوید:

"من به بازار رفته بودم".

بازیکن‌ها می‌پرسند:"چی خریدی؟"

او می‌گوید:"یک بادبزن"

در این هنگام همه‌ی بازیکنان شروع به تکان دادن دست راست خود به صورت یک بادبزن می‌کنند.

دوباره فرد وسط می‌گوید:

"من به بازار رفته بودم"

بازیکن‌ها دسته‌جمعی می‌پرسند:"چی خریدی؟"

جواب:"دو بادبزن"

در این هنگام بازیکن‌ها همگی شروع  به تکان دادن هر دو دست خود می‌کنند.

فرد وسط دایره به همین شیوه می‌خواند تا 3، 4، 5، 6 بادبزن ادامه می‌دهدو بچه‌ها هم‌زمان با آن دو دست و یک پا، دو دست و دو پا، دو دست و دو پا و سر و بالاخره دو دست و دو پا و یک سر و زبان خود را حرکت می‌دهند. هر بازیکنی که می‌خندد، به استاد اعلام می‌کندکه من خندیدم، سر گروه برای او یک جریمه مشخص می‌کند و یا یک دور او از بازی کنار گذاشته می‌شودو دوباره بازی از اول شروع می‌شود.