یک مرغ دارم روزی چند تا تخم می‌کند؟!

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.
- مهارتهای گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

بچه‌ها به دور هم جمع می‌شوند، آن‌ها برای این‌که نظم و قانون رعایت شود یکی را از میان خود به عنوان استاد انتخاب می‌کنند، استاد خودش را عدد 1 را می‌نامد و عددهای بعدی را روی بر روی بازیکنان می‌گذارد.

بچه‌ها می‌بایست عدد خود را به‌خاطر داشته باشند ، آنگاه استاد با بازی‌کنان سوال و جواب می‌کند و می‌گوید:

" یک مرغ دارم روزی 8 تا تخم می‌کند".

بازیکنی که شماره‌اش 8 است بلافاصله می‌گوید:

"چرا 8 تا ؟!"

استاد می‌پرسد:"پس چندتا؟!"

شماره 8 به‌طور مثال می‌گوید:"12 تا".

بلافصله شماره 12 اعتراض می‌کند و می‌گوید:

"چرا 12 تا ؟!"

و دوباره سوال و جواب تکرار می‌شود. هر بچه‌ای که شماره‌اش را بشنود اما نگوید پس چندتا؟ می‌سوزد و از بازی خارج می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی