شیطان بازی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.
- مهارتهای گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.
- سازگاری تحریکات حسی- حرکتی یکپارچه را فراهم آورند و باعث هماهنگی و تعادل اندام‌ها است.

شرح بازی و سرگرمی

نقش‌ها فرشته و شیطان

بچه‌ها به یکی از روش‌های قرعه‌کشی یک نفر را به نام فرشته و فرد دیگری را به نام شیطان انتخاب می‌کنند.

تمامی افراد به‌همراه شیطان و فرشته بر روی زمین چهار زانو به شکل دایره دور هم می‌نشینند.

فرشته و شیطان به‌گونه‌ای می‌نشینند که مقابل یکدیگر قرار گیرند. بچه‌ها کلاه یا پارچه یا دستمال را بر روی سر خود قرار می‌دهند. بچه‌ها کاملا متوجه حرکات فرشته بوده و از تمامی حرکات او پیروی می‌کنند. فرشته درحالی که سر خود را تکان می‌دهد که گاهی کلاه خود را پرتاب می‌کند و بچه‌ها بلافاصله باید کلاه خود را پرت نمایند و زمانی بچه‌ها کلاه خود را به وسط دایره پرت می‌کنند می‌خواند:

" فرشته آش رشته

هنوز پنبه نرشته

باباش بزغاله کشته".

شیطان هم بیکار نمی‌ماند او نیز با سر حرکاتی انجام می‌دهد و گاهی کلاه خود را پرت می‌کند.

معمولا زمانی که فرشته کلاه بر سر دارد شیطان کلاه خود را پرتاب می‌کند و هنگامی که فرشته کلاه را پرتاب می‌کند، شیطان کلاه بر سر دارد.

اگر هنگام بازی، بچه‌ها حرکتشان با فرشته یکی نباشد یعنی زمانی‌که فرشته کلاهش را پرت کرده اگر بازیکن مانند شیطان کلاه بر سر داشته باشد و یا زمانی که فرشته کلاه بر سر دارد او مانند شیطان کلاه خود را پرتاب کند، بازنده محسوب می‌شود.

در این هنگام بازنده را به دنبال جمع می‌کشانند، آرنج و دستش را بر روی زمین می‌گذارند و سرش را خم می‌کنند. بچه‌ها دست‌های خود را روی هم بر پشت او می‌گذارند و با آهنگ خاص می‌خوانند:

"گاو زرد میره علا     گاو زرد میر علا    بخواب و کله برندار      بخواب و کله بر ندار"

 و با ریتم آهنگ دست‌های خود را بر پشت بازنده بالا و پایین می‌کنند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- کلاه یا دستمال – پارچه به تعداد بازی‌کنان
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی