نبین و حدس بزن

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- مهارتها و توانایی های ادراکی - حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.
- مهارتهای گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

وسایل بازی یک جعبه ی در اندازه متوسط مثل جعبه کفش انتخاب کنید در دو طرف، سوراخی به قطری که دست کودک بتواند از آن عبور کند ایجاد کنید.

سوراخ‌ها با یک پارچه، به طوری که بشود آن را عقب زد و بدون آنکه داخل آن دیده شود بپوشانید. می توان به جای استفاده از جعبه از کیسه پارچه ای استفاده کرد.

چند اسباب‌بازی یا چیزهای کوچکی که کودک آن‌ها را می‌شناسد، داخل جعبه ‌بگذارید. (این چیزها به فراخور سن کودکان می‌تواند ساده یا پیچیده باشد).

جعبه را جلوی کودکان گذاشته و از آنها بخواهید دستشان را داخل جعبه کنند با لمس چیز‌هایی که در آن هست، تشخیص دهند آن چیست و از چه جنسی است. پس از این که کودکان شئ را تشخیص دادند، وسیله را از جعبه بیرون آورده و به کودکان نشان دهید.

می‌توان هر بار یک وسیله خاص داخل جعبه  یا کیسه گذاشت و از کودکان  به نوبت خواست آن را لمس کنند و حتی بعدش درباره آن گفتگو کنند و نظر بدهند و در انتها مربی یا مادر آن شی را به کودکان نمایش دهد.

  • نکته: این بازی شیوه خوبی برای آموزش سطوح نرم و زبر و سخت به کودک است.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- یک جعبه کفش یا کیسه پارچه ای
٢- اسباب بازی های کوچک یا اشیایی کوچکی که تیز و برنده نباشند.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی