کله وروانک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است.
- نگهداری ذهنی را افزایش می‌دهد و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- تعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش می‌دهد و باعث تقویت قدرت تصمیم گیری در زمان کوتاه می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی


ابتدا مکانی دورتر از بازی که افراد قبل از شروع بازی بین خودبه عنوان نشانه مشخص و تعیین می‌کنند.این مکان می‌تواند درخت، چوب یا سنگ بزرگی نزدیک زمین بازی باشد.( تَل)

این بازی تیمی است و بازیکن‌ها باید تعدادشان زوج باشد. بعد از یار‌گیری ابتدا یک دایره کشیده می‌شود و با پِشک انداختن یکی از گروه‌‌ها درون دایره و تیم دیگر بیرون از دایره می‌ایستند

این بازی با یک کلاه انجام می‌شود به این شیوه که بازیکنان درون دایره دور یک نفر ایستاده و کلاه را بر سر گذاشته می‌نشینند و باید مواظب باشند که بازیکنان بیرون ازدایره دست به کلاه بازیکن ایستاده تماس ندهند.

بازیکنانی که بیرون از دایره هستند باید کلاهی را بر سر یکی از بازیکنان درون دایره قرار دارد زده یا کلاه را برداشته و قبل از اینکه بازیکنان درون دایره او را بگیرند، خود را به تل برسانند.

بازیکنان درون دایره به دو صورت می توانند از دایره خارج شوند و جای خود را به تیم مقابل دهند:
 ۱) یکی از بازیکنان درون دایره بتواند پای خود را بر روی پای یکی از بازیکنان تیم بیرون از دایره قرار دهد که دراین لحظه باید دقت شود که وضعیت پای دیگر بازیکن درون دایره چگونه است و اگر پای دیگر او درون دایره باشد، بازی او قبول بوده و باید تیم بیرون از دایره به درون دایره بیاید وبالعکس. اما اگر پای او بیرون از دایره بوده (یعنی هر دو پای او بیرون از دایره باشد) بازی او قبول نیست وتیم درون دایره تا موقعی که نتواند پای خود را به درستی روی پای یکی از بازیکنان تیم حریف قرار دهند باید درون دایره باشند.

۲) بازیکن تیم مقابل را بعد از اینکه دست خود را بر سر آنها تماس داد، بگیرند.

بازیکنان بیرون از دایره نیز باید سعی کنند که دست خود را بر روی سر یکی از بازیکنان تیم درون دایره تماس دهند بدون اینکه پایشان توسط بازیکنان درون دایره زده شود که اگر بازیکنی چنین کرد، باید سعی کند هرچه سریعتر خود را به تل برساند چون بازیکنان تیم مقابل (تیم درون دایره) به دنبال او می‌دوند وتلاش می‌کنند که این بازیکن را قبل از اینکه به تل برسد بگیرند و بقیه بازیکنان تیم بیرون از دایره باید سعی کنند بازیکنان درون دایره را بگیرند و اجازه ندهند که به شخصی که به سمت تل می‌رود، برسند و او را بگیرند تا آن شخص راحت‌تر به تل برسد، اگر آن شخص خود را به تل برساند، تیم درون دایره یک به صفر جلو می‌افتد وتیم‌ها دوباره سر همان جاِی قبلی خود قرار گرفته بدون اینکه جای دو تیم عوض شود و بازی به همان صورت قبلی ادامه می یابد. ولی اگر بازیکنان تیم درون دایره موفق شوند آن بازیکن را بگیرند، جای دو تیم عوض می‌شود و تیم درون دایره به بیرون ازدایره رفته و بالعکس و بازی نیز به همان صورت قبلی تکرار می‌شود.

در نهایت تیمی برنده است که در مجموع تعداد بیشتری خود را به تل رسانده باشد.

مدت زمان این بازی بستگی به سلیقه و توان خود بازیکنان دارد.

  • نکته: تعداد بازیکن‌ها در گروه باید زوج باشد.
  • در صورت در دسترس نبودن کلاه می‌توان از دستمال یا روسری کوچک که چهار سر آن گره خورده استفاده کرد.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد کلاه
٢- گچ برای کشیدن محیط بازی
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی ، سید احسان سعیدی