سکل مهتو

استخوان مهتاب

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

ارسالی از : لیلا محمودی -مربی پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس شهرستان نی ریز

شرح بازی و سرگرمی

گروه  می ایستد.یک نفر سکل (استخوان) را می اندازد و همه کسانی که در بازی شرکت دارند به دنبال سکل می دوند .هر کس زودتر سکل را ببیند باید آن را بر دارد و اولین نفری که نزدیکش است را بگیرد و از او سواری بگیرد.

و به همین ترتیب بازی ادامه می یابد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : استخوان قلم گوسفند
زمان بازی : شب