هارو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی دو نفره به این شیوه اجرا می شود.

 که فردی چشم هایش را بسته و دیگری روی زمین خاک برداشته و به صورت تپه های کوچک 2.5 تا 44 سانتی متر می سازد و این کار ادامه می یابد و درمکان های مختلف حدود چند صد تپه ساخته می شود و کار به پایان می رسد و فرد با ساخت هر تپه می گوید ((هارو)) حال فردی که چشم هایش را بسته بود ، چشم هایش را باز می کند و به دنبال هارو ها ((تپه ها)) می گردد و بعد از پیدا کردن باید ، آنها را ازبین ببرد ، پس از پایان بازی دو فرد به دنبال هاروهایی که از بین نرفت می گردند وآنها را می شمارند و بعد باز این کار تکرار می شود ، با این تفاوت جای افراد عوض می شود


نکته: برنده کسی است تعداد بیشتری هارو را پیدا کرده باشد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سمنان
شهرستان : دامغان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به خاک نرم دارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی