حسن چه خونه...خونه به خونه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۴ سال

ارسال از: لیلا محمودی -مربی فرهنگی استان فارس

شرح بازی و سرگرمی

حسن چه خونه ..خونه به خونه

بچه ها به دو گروه تقسیم می شود.گروه اول و گروه دوم روبروی هم  در کوچه می نشینند.گروه 1 بازی را شروع می کند و با هم مشورت می کنند و اسم یکی از خانه های کوچه را با هم قرار می گذارند و بعد می گویند 

گروه 1: " حسن چه خونه" ؟

گروه 2  دیگر می گوید " خونه به خونه "

گروه1 می گوید" خونه کی ؟ " 

گروه 2 باید حدس بزند و اسم خانه را بگوید .اگر  گروه 2 اسم خانه را درست گفت گروه 1 باید آنها را کولی دهند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ندارد
زمان بازی : روز