جا بازی

مربی سیار(علی اصغر چهارده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی :
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح بازی و سرگرمی


در این بازی ابتدا فردی را که داوطلب شده از اتاق خارج می کنند و چشمان او را می بندند ، سپس اعضای داخل اتاق تیله یا چیزی شبیه آن را در اتاق مخفی می کنند بعد از اینکار از فردی که در بیرون اتاق هست می خواهند با چشم بسته وارد اتاق شود و به جستجوی شی ء مخفی شده بپردازد ، در صورتی که به مخفیگاه شی ء نزدیک شود داور با چوب محکم به کاسه می کوبد و اگر از آن دور شود با چوب آرام به کاسه می زنند . 

این کار در یک فاصله زمانی معین و توافق شده انجام می شود و اگر فردی که چشمش بسته است نتواند آن شی ء را پیدا کند یک امتیاز از دست می دهد و در نهایت بازیکنانی که این بازی را انجام می دهند از فردی که کمترین امتیاز را دارد مسافتی را در حیاط خانه سواری می گیرند .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : کاسه ، چوب ، تیله
زمان بازی : روز