مُ مُ مُجسمانه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٢ سال

ارسال از: علی فروغی- مربی کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس

شرح بازی و سرگرمی

نام بازی : مُ  مُ  مُجسمانه

نحوه اجرا :

یکی از افرادبعنوتن اوستا  انتخاب میشود و با شمارش اعداد (یک،دو، سه )  افراد گروه حرکت می کنند و هر زمان که اوستا بگوید  :

مُ  مُ  مُجسمانه ، همه ترمز

افراد می بایست در هر کجا و در هر حالتی که بوده اند به صورت مجسمه بی حرکت بایستند و آن شخص می رود و تلاش می کند او را بخنداند و از حالت مجسمه ای  خارج کند .اگر بتواند او را از حالت مجسمه خارج کند ،سوخته ، و می بایست به جای آن شخص بازی را ادامه دهد و آن شخص یعنی منتخب اول وارد گروه می شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب